Влияние времени на человека. Лекция 2 (30.10.2016)